O Concello solicitou una axuda ao abeiro da convocatoria da Axencia Turismo de Galicia: RESOLUCIÓN do 4 de xaneiro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións a concellos para o apoio, promoción e difusión das festas declaradas de interese turístico de Galicia, e se convocan para o ano 2018, co fin de dinamizar accións na Festa do boi de Allariz 2018.

Na resolución do 10 de abril de 2018 de dita convocatoria, foille concedida ao Concello de Allariz unha subvención por importe de 3.000 € para o proxecto  Festa do Boi.

Unha vez executada a acción financiada procedese a informar sobre o financiamento obtido segundo se establece no Artigo 14.h) da convocatoria de axudas (DOG nº 24 do venres 2 de febreiro de 2018))

OBXECTIVO: Desenvolver actividades de promoción e difusión da Festa do Boi de Allariz.

RESULTADO: Positivo

Esta acción realizouse co apoio financeiro da Axencia Turismo de Galicia e A Banca.

PROGRAMA FESTA DO BOI 2018